CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of subgridding in SAR Computation for the Cochlea

Rudolf Kopecký (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Bioelectromagnetics Vol. 26 (2005), 6, p. 520-522.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: SAR, inner ear, FDTDDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10407

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (2005-2005)
Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Dosimetry of Local Radio Frequency Exposure