CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wiskundig onderzoek per computer?

Jan Stevens (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Cornelissen ; de Graaf ; van der Kallen ; Sijsling ; de Smit ; Wiedijk
Nieuw Archief voor Wiskunde (0028-9825). Vol. (5) 10 (2009), 3, p. 197-200.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-17. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 104069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur