CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FE-Simulation Of Hemming In The Automotive Industry

Mats Sigvant (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
NUMERICAL SIMULATION OF 3D SHEET METAL FORMING PROCESSES: 6th International Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Metal Forming Processes; NUMISHEET 2005, AIP Conference Proceedings 778 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: hemming, FE-simulation, forming, sheet metalDenna post skapades 2006-10-26.
CPL Pubid: 10405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur