CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ON THE CHOICE OF YIELD CRITERION FOR INDUSTRIAL SHEET FORMING SIMULATIONS

Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mats Sigvant (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of IDDRG 2005, Besancon, France (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Forming, sheet metal, simulation, material modelling, plasticityDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur