CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A framework for coping with generic flexibility in ESP teaching and learning

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Current trends of languages for specific purposes in an international and multicultural context (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Plenary paperDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur