CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Invisible social infrastructures to facilitate time-pressed distributed organising

Paul van Fenema ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Time & Society Vol. 14 (2005), 2/3, p. 341-360.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: distributed organisations, infrastructures, organizational communication, time constraints, time-spaceDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 10399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur