CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material Characterization and Modeling for Industrial Sheet Forming Simulations

Kjell Mattiasson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Mats Sigvant (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik)
MATERIALS PROCESSING AND DESIGN: Modeling, Simulation and Applications NUMIFORM 2004, AIP Conference Proceedings 712 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Forming, sheet metal, simulation, material modelling, plasticityDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 10396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur