CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Agile microwave devices

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
IEEE Microwave Magazine (1527-3342). Vol. 10 (2009), 5, p. 93-98.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: tuneable, resonator, filter, phase shifter, ferroelectric, antenna, VCO, antenna arrayDenna post skapades 2009-12-16. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 103930

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik
Elektronik
Elektrofysik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur