CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasticization of zein: A thermomechanical, FTIR, and dielectric study

Thomas Gillgren (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; SuMo Biomaterials) ; Susan Barker ; Peter Belton ; Dominique Georget ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Biomacromolecules (1525-7797). Vol. 10 (2009), 5, p. 1135-1139.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: biopolymers, mechanical propertiesDenna post skapades 2009-12-16. Senast ändrad 2016-03-24.
CPL Pubid: 103813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur