CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of high efficiency PAs for use in supply- and load-modulation transmitters

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Ulf Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Rik Jos (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; Extern ; GigaHertz Centrum) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum)
IEEE Topical Symposium on Power Amplifiers for Wireless Communications (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-16. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 103810

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
GigaHertz Centrum

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur