CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parabolic finite volume element equations in nonconvex polygonal domains

P Chatzipantelidis ; R. D. Lazarov ; Vidar Thomée (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Numer. Methods Partial Differential Equations (0749-159X). Vol. 25 (2009), 3, p. 507-525.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2010-02-15.
CPL Pubid: 103780

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur