CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrerade beräkningsmodeller för användning inom Banverksprojektet "Hjulskador"

Integrated numerical models for use within the Banverket project "Wheel Damage" (In Swedish)

Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-02-22.
CPL Pubid: 10377

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Research report / Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 2004:11