CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An experimental simulation study of advanced decision support system for ship navigation

Robert Nilsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Tommy Gärling ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour (1369-8478). Vol. 12 (2009), 3, p. 188-197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2013-06-28.
CPL Pubid: 103754

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur