CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An experimental simulation study of advanced decision support system for ship navigation

Robert Nilsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Tommy Gärling ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour (1369-8478). Vol. 12 (2009), 3, p. 188-197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2013-06-28.
CPL Pubid: 103754

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur