CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rule- and Role-retreat: An empirical study of procedures and resilience

J Bergström ; N Dahlström ; R Van Winsen ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; S Dekker ; Jim Nyce
Journal of Maritime Research (1697-4840). Vol. 6 (2009), 1, p. 75-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 103751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Psykologi

Chalmers infrastruktur