CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maritime Application of Control Systems

Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Monica Lundh (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Handbook of Control Room Design and Ergonomics - A Perspective for the Future (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 103748

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur