CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Två metoder för att undersöka brister i samspelet mellan människa och maskin

Enhanced Cognitive Walkthrough och Predictive Use Error Analysis

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 80 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 103721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur