CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utformning av kontrollrum för värmekraftverk och pappers- och massafabrik

Presentationsformer för visualisering av anläggningsstatus

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jonas Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 262 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 103718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur