CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Procedure for an ergonomic comparative analysis of heavy handtools - Application on power-cutters

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proceedings of the 41th Nordic Ergonomics Society Conference, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 103717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur