CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framework to describe and categorise a complex human-machine system

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jonas Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter Annual Meeting (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 103715