CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Good Practice Regarding Alarm System Design and Alarm Management Strategies for Complex Process Control Settings

Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
European Conference on Cognitive Ergonomics 2009 (978-951-38-6339-5). (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 103707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur