CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grammar Development in GF

Aarne Ranta ; Krasimir Angelov (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Björn Bringert
EACL p. 57-60. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-15.
CPL Pubid: 103703

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datorlingvistik

Chalmers infrastruktur