CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Models for Cyclic Ratchetting Plasticity - Comparison and Integration

Magnus Johansson (Institutionen för hållfasthetslära) ; Anders Johansson (Institutionen för hållfasthetslära) ; Hans Thorberntsson ; Lennart Josefson (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 10370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Skrift F - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för hållfasthetslära. 211