CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the filler effect of the effective thermal conductivity of thermal conductive adhesive

Yan Zhang ; Cong Yue ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Zhaonian Cheng ; Jinyu Fan
ICEP (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-15.
CPL Pubid: 103662

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur