CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon Nanotubes as Cooling Fins in Microelectronic Systems

Yifeng Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Teng Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; X Wang ; Yan Zhang
Proceedings of the 9th Nanotechnology Conference p. 10-14. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-15.
CPL Pubid: 103652

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur