CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoparticles of SnAgCu lead-free solder alloy with an equivalent melting temperature of SnPb solder alloy

Yulai Gao ; Changdong Zou ; Bin Yang ; Qijie Zhai ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Evgeny Zhuravlev ; Christoph Schick
Journal of Alloys and Compounds (0925-8388). Vol. 484 (2009), 1-2, p. 777-781.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 103629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur