CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Compact Ultra-Wideband Bandpass Filter with Ultra-Fine Conductor Trace based on Liquid Crystal Polymer Substrates

Xia Zhang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Camilla kärnfeldt ; Shiwei Ma ; Xu Wang ; Meng Lingqin ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Circuit World (0305-6120). Vol. 35 (2009), 1, p. 16-21.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 103619

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur