CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Out-of-Round Railway Wheels - Influence of Powered Wheelsets with Tread Braking on Rail Corrugation Growth

Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
19th IAVSD Symposium, Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Milan, Italy, August 29 - September 2, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Poster presentationDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 10361

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur