CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An adaptive scheme to prevent undesirable distance protection operation during voltage instability

M Jonsson ; Jaap E Daalder (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE Transactions on Power Delivery Vol. 18 (2003), 4, p. 1174-1180.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10360

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur