CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three days that didn't shake Göteborg

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Skiascope Upp med rullgardinerna! Konsten i Göteborg under 1960- och 70-talet. Göteborgs Konstmuseums Skriftserie. Ed. Arvidsson, K. and J. Werner. 2, (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 103592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur