CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GaAs varactor tuned filter for low power applications

Anders Eriksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anatoli Deleniv (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Microwave Symposium Digest, 2005 MTT-S international (ISSN: 01490-645X ). p. 2211-2214. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: tuneable filters, semiconductor varactorsDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 10358

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur