CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the incipient spot breakdown controlled by riblets

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; G.R. Grek ; V.V. Kozlov ; Yu.A. Litvinenko
Proc. of EUCASS conf., Versailles, France (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-12-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 103578

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur