CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samhällets entreprenörer - en forskarantologi om samhällsentreprenörskap

Malin Gawell ; Bengt Johannisson ; Mats Lundqvist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
(2009)
[Bok, med redaktör]

Samhällsentreprenörskap i olika dräkter engagerar, ibland en liten krets, ibland hela samhället. Denna bok presenterar föreställningar om entreprenörskap som går långt bortom företagande på marknaden. Sökarljuset riktas mot samhällsentreprenörskap, ett entreprenörskap som berör de många. Oftast genom att verka för den goda saken, men också genom att utmana och uppröra. Så både bejakas och ifrågasätts etablerade sätt att organisera vårt samhälle. I den här forskarantologin lägger 16 forskare från svenska universitet, högskolor och institut olika perspektiv på samhällsentreprenörskap. Diskussionerna knyter an till en mångfald av exempel med nationer, lokalsamhällen, organisationer eller eldsjälar i centrum. Boken ska, hoppas vi, stimulera till intensiva samtal mellan samhällsentreprenörer, forskare och andra aktörer så att initiativen och handlingskraften kan växa sig ännu starkare. Antologin är ett initiativ inom KK-stiftelsens program Samhällsentreprenörskap.

Nyckelord: Samhällsentreprenörskap, forskarantologi, KK-stiftelseDenna post skapades 2009-12-14. Senast ändrad 2013-08-09.
CPL Pubid: 103553

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur