CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perception of simple sounds from an emotional point of view

Anders Sköld (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Penny Bergman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Andreas Colebring (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik)
Journal of Acoustical Society of America Vol. 123 (2008), 5, p. 3245.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Sound perception, EmotionDenna post skapades 2009-12-14. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 103540

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Psykologi

Chalmers infrastruktur