CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proton in-beam tests of the Lund R3B calorimeter prototype

D.D. DiJulio ; V. Avdeichikov ; J. Cederkall ; P. Golubev ; B. Jakobson ; Håkan T. Johansson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; C. Tintori
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment (0168-9002). Vol. 612 (2009), 1, p. 127-132.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-14. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 103535

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Mellanenergifysik

Chalmers infrastruktur