CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organising the supply side of a company.

Ingrid Hessel (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Research Plan presented at the 19th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Jönköping August 12-14. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-14.
CPL Pubid: 103517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur