CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-doping effect of Fe2O3 on the ionic transport of Na2SO4

E. Torijano ; R. A. Vargas ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Physica Status Solidi C: Current Topics in Solid State Physics Vol. 4 (2007), 11, p. 4225.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-14.
CPL Pubid: 103516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur