CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualisering som förändringskraft! Tema: Planering

3D-visualisering av en stad, exemplet Göteborg

Mattias Roupé (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Lennartsson, Bengt (ed.) (2009). Linköping University Electronic Press and Teknomedia Stohagsgatan 4, Norrköping (1650-3740). Vol. 46 (2009),
[Konferensbidrag, övrigt]

Koordinering genom synliggörande av aktiviteter, begrepp och deras samband? Vad betyder 3D-visualisering för att tydliggöra konsekvenser av olika alternativ? Vad kan vi vänta oss för framtida användning allmänt i planeringsprocesser?Denna post skapades 2009-12-14.
CPL Pubid: 103513

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Informationsteknologi
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur