CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Termiskt ledande metall/polymer nanokompositfilm samt tillhörande tillverkningsmetoder

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
(2009)
[Patent]


Denna post skapades 2009-12-14. Senast ändrad 2010-09-09.
CPL Pubid: 103499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur