CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A System Protection Scheme concept to counter interarea oscillations

M Jonsson ; Jaap E Daalder (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; M Begovic
IEEE Transactions on Power Delivery Vol. 19 (2004), 4, p. 1602-1611.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur