CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Railway Wheel Out-of-Roundness - Influence on Wheel/Rail Contact Forces and Track Response

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för hållfasthetslära) ; Anders Johansson (Institutionen för hållfasthetslära)
13th International Wheelset Congress, Rome, Italy, September 17-21, 2001 (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: railway wheel, impact load detector, wheel flat, out-of-roundness, removal criteriaDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 10343

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur