CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catch Me If You Can: Permissive Yet Secure Error Handling

Aslan Askarov ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
ACM SIGPLAN Workshop on Programming Languages and Analysis for Security (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-11. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 103422

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur