CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new method suitable for real-time generator coherency determination

M Jonsson ; M Begovic ; Jaap E Daalder (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE Transactions on Power Systems Vol. 19 (2005), 3, p. 1473-1482.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10342

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur