CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Fractional Order Viscoelasticity at Large Strains

Klas Adolfsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Nonlinear Dynamics Vol. 38 (2004), p. 233-246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10341

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur