CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Models and numerical procedures for nonlinear fractional order viscoelastics

Klas Adolfsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematik)
Proceedings of First IFAC workshop on Fractional Differentiation and Its Applications p. 277-282. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10340

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur