CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive discretization of fractional order viscoelasticity using sparse time history

Klas Adolfsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematik)
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering Vol. 193 (2004), p. 4567-4590.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10339

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur