CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Models and numerical procedures for nonlinear fractional order viscoelastics

Klas Adolfsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
FRACTIONAL DIFFERENTIATION AND ITS APPLICATIONS (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur