CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the fractional order model of viscoelasticity

Klas Adolfsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Mechanics of Time-Dependent Materials Vol. 9 (2005), p. 15-34.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2007-09-10.
CPL Pubid: 10336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur