CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Language Engineering and Rigorous Software Development

Revised lecture notes of the International LerNet ALFA Summer School

Ana Bove (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; Luis Barbosa ; Alberto Pardo ; Jorge Sousa Pinto
(2009)
[Bok, med redaktör]

LNCS 5520Denna post skapades 2009-12-11.
CPL Pubid: 103346

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur