CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impurity characterisation in JET operational scenarios

C. Giroud ; C. Angioni ; M Barruzzo ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
12th International Workshop on "H-mode Physics and Transport Barriers", Princeton University, Plasma Physics Laboratory, USA, 30th September 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 103327

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur