CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

South Africa Sets Focus on HVDC

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Insulator News & Market Report (1198-7332). Vol. 17 (2009), 4, p. 22.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-12-10.
CPL Pubid: 103269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Ämnesområden

Elektroteknik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur